Cinematica punctului material

- Fizică, clasa a IX-a -

Versiunea 3.1, 11-11-2003

Lecţia “Cinematica punctului material”, care se predă la clasa a IX-a este structurată în următorul mod (Notă: Pentru a închide un obiect - expozitiv sau interactiv - şi a reveni la acest cuprins, apăsati tastele ALT şi F4 simultan):

   Evaluarea şi temele pentru acasă sunt sub formă de PDF şi de text.

    Manualul profesorului (metodologic şi de utilizare) se află aici, iar sinteza se află aici.

    Acest material informatic de suport al predării în clasă a fost realizat de SOFTWIN.