Clasa a 9-a FIZICA Semestrul II, 2004-2005
Prof, Florin Serbu
Competente cheie
1. Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
2. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică
3. Comunicarea
4. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător
Nr. Unitati de invatare Continuturi Sapt Competente specifice Observatii
1   Recapitulare. Optica 1    
2   Recapitulare. Principiile mecanicii newtoniene 1    
3   Recapitulare. Miscarea uniform variata 1   Mruv Mru+mruv
4 Principii si legi in mecanica newtoniana Caderea libera 2 Descrierea si explicarea miscarilor simple ale punctului material: miscarea rectilinie uniform variata, miscarile sub actiunea fortei de greutate, miscarea circulara uniforma Cadere libera
5 Aruncarea pe verticala 2  
6 Aruncarea oblica 2 Obl1 Obl2(WF) Proiectil
7 Aruncarea pe orizontala 3 Proiectil
8 Probleme. Miscari in camp gravitational 3  
9 Probleme. Miscari in camp gravitational 3  
10 Probleme. Miscari in camp gravitational 4  
11 Miscarea circulara uniforma. Marimi caracteristice 4 Mcu
12 Miscarea circulara uniforma. Legile miscarii 4  
13 Probleme 5  
14 Probleme 5  
15 Legea atractiei univerasle. Repere istorice 5 Evidenţierea faptului că toate corpurile din Univers se atrag cu o forţă care depinde de masele corpurilor şi de distanţa dintre ele AEL: Legea atractiei universale
AEL: Legea atractie universale2
AEL: Legea atractiei universale3
16 Legea atractiei universale. Constanta atractiei universale 6 Interpretarea greutăţii ca forţa de atracţie universală manifestată în vecinătatea Pământului Kepler1(WF) Kepler2(WF)
Kepler2(Sur) Kepler3(Sur)
17 Campul gravitational 6 Evidenţierea faptului că interacţia gravitaţională se transmite prin câmp* Gravitatie univ Gravitatie
18 Probleme. 6 Interpretarea acceleraţiei gravitaţionale ca intensitate a câmpului gravitaţional* Aruncarea de pe munte
19 Probleme 7    
20 Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica Lucrul mecanic 7 Identificarea condiţiilor în care o forţă efectuează un lucru mecanic şi a condiţiilor în care energia mecanică se conservă  
21 Lucrul mecanic in camp gravitational 7 Lm(WC)
22 Interpretarea grafica a lucrului mecanic 8  
23 Puterea 8 Explicarea semnificaţiei fizice a puterii şi a randamentului, a relaţiei dintre lucrul mecanic şi variaţia energiei cinetice Experiment: Determinarea randamentului unui sistem mecanic
24 Randamentul 8  
25 Probleme 9  
26 Energia cinetica 9 Calcularea lucrului mecanic efectuat de diferite forţe - greutatea, forţa de frecare la alunecare, * forţa elastică - a energiei cinetice şi a energiei potenţiale gravitaţionale şi *potenţiale elastice Lm+Ec
27 Probleme 9  
28 Energia potentiala gravitationala 10  
29 Camp de forte conservativ 10  
30 Energia potentiala elastica 10  
31 Probleme 11  
32 Legea conservarii energiei mecanice 11 Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a teoremei variaţiei energiei cinetice şi a legii de conservare a energiei mecanice  
33 Probleme 11  
34 Probleme 12  
35 Probleme 12  
36 Probleme 12  
37 Variatia impulsului punctului material 13 Explicarea faptului ca forţa poate avea ca efect modificarea produsului dintre masa şi viteza corpului*  
38 Probleme 13  
39 Legea conservarii impulsului 13 Identificarea produsului dintre masă şi viteză ca fiind o mărime fizică vectorială numită impuls şi a cărui viteză de variaţie în timp este egală cu rezultanta forţelor care acţionează asupra corpului* AEL: Studiul ciocnirilor CD3
40 Ciocniri plastice 14 Calcularea impulsului punctului material şi a unui sistem de puncte materiale* Ciocniri
41 Probleme 14 Identificarea condiţiilor în care impulsul total se conservă*  
42 Ciocniri perfect elastice 14 Ciocniri perfect elastice
43 Probleme 15 Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a teoremei variaţiei impulsului şi a legii de conservare a impulsului*  
44 Probleme 15  
45 Probleme 15  
46 Elemente de statica Echilibru de translatie 16 Identificarea condiţiilor în care corpurile efectuează o translaţie sau o rotaţie  
47 Echilibru de rotarie 16 Identificarea condiţiilor în care un corp este în echilibru de translaţie sau echilibru de rotaţie Experiment: Studiul echilibrului de translaţie
48 Centrul de greutate 16 Experiment: Studiul echilibrului de rotatie
49 Momentul fortei 17 Explicarea legăturii între energia potenţială a sistemului, starea de echilibru mecanic şi sensul de evoluţiei sistemului*  
50 Cuplu de forte. Momentul cuplului 17  
51 Probleme 17 Rezolvarea unor probleme simple prin aplicarea în diferite situaţii a condiţiilor de echilibru la translaţie sau rotaţie  
52 Probleme 18  
53 Probleme 18  
54 Probleme 18  
55   Recapitulare pentru teza 19    
56   Teza 19    
57   Discutarea tezelor 19    
58   Recapitulare. Optica 20    
59   Recapitulare. Principii si legi in mecanica newtoniana 20    
60   Recapitulare. Principii si legi in mecanica newtoniana 20    
61   Recapitulare. Teoreme de variatie si legi de conservare. 21    
62   Recapitulare. Teoreme de variatie si legi de conservare. 21    
63   Recapitulare. Elemente de statica. 21