Clasa a 11-a FIZICA Semestrul II, 2004-2005
Prof. Florin Serbu
Valori si atitudini
Obiectivele studiului fizicii includ, pe lângă cunoştinţe şi deprinderi teoretice şi practice de investigare, de modelare, selectare şi structurare a informaţiilor dobândite şi o serie de valori şi atitudini ca:
· grija faţă de mediu,
· interesul pentru argumentarea raţională,
· dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile exprimate de alţii 
· curiozitatea faţă de noile deschideri din domeniul ştiinţei
· interesul faţă de informaţia tehnologică, ştiinţifică şi din mediul natural
· curiozitatea pentru simularea şi modelarea fenomenelor naturale prin experimente
· interesul pentru modul de dezvoltare a ideilor şi teoriilor în ştiinţele naturii.
În scopul formării acestor atitudini, vor fi valorificate cunoştinţe asupra fenomenele fizice studiate şi 
relaţiile dintre acestea precum şi modificările produse mediului ca urmare a intervenţiei tehnologiilor dezvoltate.
Competente generale
1 Definirea si recunoasterea conceptelor specifice fizicii
2 Explorarea si experimentarea dirijata a unor fenomene si procese fizice
3 Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic si aplicativ
4 Explicarea fenomenelor fizice intr-un limbaj specific prin modelare si abstractizare
5 Realizarea unor transferuri si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice fizicii 
Nr. Capitol Continutul tematic Competente specifice vizate Sapt Obsevatii
1   Recapitulare. Studiul fluidelor   1  
2   Recapitulare. Termodinamica si fizica moleculara   1  
3   Recapitulare. Termodinamica si fizica moleculara   1  
4 Oscilatii si unde mecanice Oscilatorul liniar armonic 1.Definirea unor noţiuni şi mărimi fizice necesare studiului oscilaţiilor şi undelor mecanice (mărimi caracteristice ale oscilatorului liniar armonic, unda şi mărimile ce o caracterizează, unde staţionare). 2 Miscarea armonica Diferenta faza
Miscarea oscilatorie armonica
AEL:Oscilatii mecanice
AEL: Oscilatorul liniar armonic
AEL: Resurse oscilatii
5 Oscilatorul liniar armonic 2 Pendul elestic Pendul gravitational(WF) Pendul elastic(WF)
Pendul elestic
Pendul gravitational
6 Compunerea oscilatiilor 2 Batai Batai
7 Modelul oscilatorului liniar armonic 3 Oscilatorul liniar armonic(WC) SHO2(WC)
8 Energia oscilatorului armonic 3 AEL:Oscilatii mecanice
9 Fenomenul de rezonanta 3 Oscilatii fortate Rezonanta
10 Probleme 4 Pendule cuplate(WF)
11 Probleme 2.Extragerea de informaţii utile privind producerea oscilaţiilor mecanice din realizarea unor experimente calitative  4 Figuri Lissajous
AEL: Unde mecanice
12 Probleme 4  
13 Unde mecanice. Propagarea undelor elastice 5 Unde transversale Unde transversale2
Unde longitudinale Unde longitudinale2
Unde transversale
14 Ecuatia undei plane 3.Deducerea ecuaţiilor oscilatorului liniar armonic, a relaţiilor de compunere a oscilaţiilor şi a expresiilor energiei cinetice şi potenţiale ale oscilatorului şi a ecuaţiei undei plane şi aplicarea acestora în rezolvarea de probleme. 5  
15 Principiul lui Huygens 5  
16 Reflexia si refractia 6  
17 Interferenta undelor elastice. 6 Armonice Unde stationare Interferenta
Interferenta(WF) Interferenta Interferenta
18 Unde stationare 6 Unde stationare Unde stationare
19 Probleme 7  
20 Elemente de acustica. Calitatile sunetului 4.Rezolvarea de probleme pe baza aplicării legilor şi a relaţiilor de definiţie ale mărimilor oscilatorii şi ondulatorii studiate în fenomene de reflexie, refracţie, interfernţă şi difracţie.  7  
21 Ultrasunetele. Aplicatii 7  
22 Elemente de seismologie 8  
23 Oscilatii si unde electromagnetice Tuburi si coarde sonore 5. Realizarea unor transferuri interdisciplinare în studiul unor elemente de seismologie şi acustică 8 Efect Doppler Doppler(WF)
24 Probleme 8  
25 Probleme 9 AEL: Circuite de curent alternativ
26 Probleme 9  
27 Tensiunea electromotoare alternativa 1.Definirea unor noţiuni şi mărimi fizice necesare studiului oscilaţiilor şi undelor electromagnetice (tensiune electromotoare şi curent alternativ, valori instantanee şi efective ale tensiunii şi intensităţilor curentului altern.,  câmp electromagnetic, unde electromagnetice). 9  
28 Interpretarea electronica 10  
29 Valori efective 10  
30 Circuite de curent alternativ 10 Circuit AC Circuit RLC
31 Circuit R, Circuit RL 2.Realizare sau descrierea unor circute de curent alternativ şi vizualizarea  mărimilor oscilat. pe osciloscop.  11  
32 Circuit RC, Circuitul serie RLC 11  
33 Rezonanta tensiunilor 11  
34 Probleme 12  
35 Circuitul paralel RLC 3.Modelarea fenomenelor oscilatorii electromagnetice şi stabilirea unor corelaţii între mărimile caracteristice utile în rezolvarea de probleme.  12  
36 Rezonanta curentilor 12  
37 Probleme 13 AEL: Analogie Oscilatii mecanice - oscilatii electrice
38 Puterea in circuitele de curent alternativ 13  
39 Probleme 4.Rezolvarea de probleme pe baza aplicării legilor, teoremelor şi a relaţiilor de definiţie ale mărimilor fizice studiate în caracterizarea circuitelor de curent alternativ şi a puterii în curent alternativ.  13  
40 Probleme 14  
41 Circuitul oscilant 14  
42 Studiul calitativ al fenomenelor 14  
43 Perioada oscilatiilor electromagnetice libere 5.Explicarea fenomenelor din circuitele RLC serie şi paralel şi a mărimilor ce le caracterizează. 15  
44 Circuite oscilante cuplate 15  
45 Probleme 15  
46 Probleme 16  
47 Campul electromagnetic 6. Stabilirea unor aplicaţii tehnologice ale fenomenelor electromagnetice şi a circuitelor de curent alternativ. 16
48 Unde electromagnetice 16
49 Dependenta spatio-temporala E si B 17  
50 Producerea undelor electromagnetice 17  
51 Clasificarea undelor electromagnetice 17  
52 Radiolocatia si radioastronomia 18  
53   Probleme   18  
54   Recapitulare pentru teza   18  
55   Teza   19  
56   Teza   19  
57   Discutarea tezelor   19  
58   Recapitulare: Studiul fluidelor   20  
59   Recapitulare: Elemente de termodinamica   20  
60   Recapitulare: Elemente de termodinamica   20  
61   Recapitulare: Oscialtii si unde mecanice   21  
62   Recapitulare: Oscialtii si unde mecanice   21  
63   Recapitulare: Oscilatii si unde electromagnetice   21  
Proiectele vor consta in prezentari de programe pe calculator ce permit aprofundarea temelor studiate.
Vor fi prezentate: aplicatii executabile, sau aplicatii de web (appleturi Java sau sockwave)
Lista aplicatiilor propuse va fi afisata cel mai tirziu la 1 martie.
Termenele de predare partiala vor fi lunare