Platforma națională integrată – Wireless Campus

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud participă în cadrul proiectului ”Platforma națională integrată -Wireless Campus” cod SMIS 123312, proiect  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)

Orar an școlar 2020-2021

Având în vedere trecerea școlii în scenariul 2 orarul liceului se modifică cu trecerea la un orar organizat pe ore. Orarul pentru fiecare clasă poate fi consultat accesând paginile de mai jos: Orarul claselor din învățământul primar Orarul claselor din

ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020– 2021 – SEMESTRUL I BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: a) au obținut locurile I, II sau III la etapele

“BANI DE LICEU” 2020-2021

Actul normativ care stabilește criteriile de acordare a burselor prin Programul național de protecție socială “Bani de liceu” este Hotărârea de Guvern 712/2018. Fiecare elev beneficiar va primi lunar, pe toată durata cursurilor, suma de 250 lei lunar. DOCUMENTE NECESARE

Organizare concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” cu sediul în: localitatea Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 102, jud. Constanţa, CF: 4515646 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea posturilor:

Transparența veniturilor salariale la data de 30 septembrie 2020

În vederea asigurării transparenței veniturilor salariale, în conformitate cu art. 33 alin .(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicăm lista funcțiilor ocupate la data de 30 septembrie 2020, a salariilor de bază şi valoarea brută

Ziua Europeană a Limbilor 2020

La inițiativa Consiliului Europei și a Comisiei Europene, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie, începând din 2001. Sărbătoarea încurajează învățarea limbilor străine și promovează diversitatea lingvistică și culturală a Europei. Participă la concursul LinguaTest și poți câștiga o

Precizări ale Ministerului Sănătății privind începerea noului an școlar 2020-2021

În completarea recomandărilor privind documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/ terminarea unui ciclu de învățământ, transmise prina adresa Ministerului Sănătății nr. 1329/08.09.2020 click aici, ministerul comunică următoarele precizări privind începerea noului an școlar, prin adresa DGAMMUPSP nr. 1329/10.09.2020 click aici

Graficul de acces al claselor în școală în data de 14 septembrie

Informațiile legate de modul de acces al claselor în școală în data de 14 septembrie pot fi consultate aici.

Propunere privind scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva”, începând cu 14.09.2020

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, a propus spre avizare Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, următorul scenariu de organizare și desfășurare a cursurilor, pentru începerea anului școlar 2020-2021

2.226