Depunerea dosarelor de înscriere la liceu pentru candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 13 iulie – 20 iulie 2020, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele

Program eliberare acte de studii pentru promoţia 2020

Diplomele de bacalaureat şi alte acte de studii alte absolvenţilor promoţiei 2020 ,  se vor elibera în perioada 08 iulie 2020 – 10 iulie 2020, orar 9:00 – 15:00, conform planificărilor făcute de către diriginţii claselor a XII-a. Cei care nu

Înscrierea la examenul național de Bacalaureat 2020, sesiunea august – septembrie

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr.

Vizualizarea lucrărilor scrise – Evaluarea Națională, sesiunea 15 iunie – 27 iunie 2020

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4916/2019, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare, candidatul major și părinții/ reprezentanții

Lista finală a beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare – EURO 200

Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare, pentru anul 2020. Lista finală a beneficiarilor ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare – EURO 200, de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud –

Plata burselor de merit, de studiu și sociale aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020

Începând de marți, 23 iunie 2020, vor fi plătite bursele de merit, bursele de studiu și bursele sociale aferente semestrului al II-lea al anului şcolar 2019-2020. Bursele vor fi distribuite părinților/elevilor majori, de la sediul Grădiniței cu program prelungit ”Albatros” din

Rezultatele la Evaluarea Națională 2020. Depunerea contestațiilor

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2020 au fost publicate azi, 22 iunie 2020, pe site-ul evaluare.edu.ro și afișate la avizierul centrului de examen de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva„ din Eforie Sud, în formă anonimizată. Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea

Cereri pentru servicii de educație și îngrijire în perioada vacanței de vară

Începând de astăzi, părinții care au avut copiii înscriși în anul școlar 2019-2020 la Grădinița cu program prelungit ”Albatros” din Eforie Sud și care doresc să beneficieze de aceste servicii de educație și îngrijire în perioada vacanței de vară, pot

Hotărârile Consiliului Local nr. 62 și nr. 99 din 28.05.2020 – Acordarea burselor pe semestrul al II-lea și unele măsuri financiar-bugetare

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28 mai 2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar din orașul Eforie – Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud click

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” – O școală pentru viitorul tău!

Turul virtual al școlii Prezentarea activităților și realizărilor elevilor, cadrelor didactice și a comunității locale din Eforie Sud Oferta educațională a liceului, pentru înscrierea în clasa a IX-a CLASA A IX-A 2020-2021 Filiera teoretică – Real – Matematică informatică   

4.144